ONDERZOEK KWALITEITSBELEVING EN MOTIVATIE VAN DE LESKLANTEN VAN DRESSUURSTAL HULSMANAugustus 20091. Hoe ben jij bij Stal Hulsman terecht gekomen?

Het merendeel van de ondervraagden is via kennissen bij Stal Hulsman terecht gekomen. De anderen kwamen er via een artikel in een paardentijdschrift, de website, de aankoop van een paard dat in training was in Schalkwijk en nog enkele andere individuele redenen.

2. Wat is jouw doel van het paardrijden?

Iedereen wil graag beter leren rijden, ook het halen van een bepaald niveau is een veel genoemd doel. De andere redenen zoals meer plezier in rijden krijgen en angst overwinnen, dit paard verder af richten om het te verkopen worden soms genoemd.

3. Wat voor begeleiding werkt bij jou het beste?

Deze vraag werd door iedereen verschillend beantwoord, waarbij in ieder geval vriendelijk en duidelijk ieders voorkeur heeft. De persoonlijke voorkeuren zijn in een aparte bijlage toegevoegd.

4. Wat vind je van de kwaliteit van de lessen die je krijgt?

Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 9.
Het laagste cijfer was een 7 , het hoogste een 10.
Als opmerking werd vaak gezegd dat de lessen duidelijk en leerzaam zijn.

5. Voldoen de lessen aan je wensen?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 9.
Het laagste cijfer was een 7 , het hoogste een 10.
Als opmerking werd vermeld dat leerlingen iedere keer weer tevreden zijn ook na vele jaren instructie. De woorden plezier en goede opbouw worden vaker vermeld.

6. In hoeverre vind je dat je vooruit gegaan bent sinds je les hebt bij Jeroen en /of Marie José?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 8,4.
Het laagste cijfer was een 7 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Omdat je leert waarom je iets doet en hoe je problemen op kunt lossen krijg je meer zelfvertrouwen. Dit heeft weer als gevolg dat mensen met meer plezier, zowel thuis als op de wedstrijd rijden. Een aantal mensen geven aan dat ze door de lessen bewuster zijn en met meer gevoel zijn gaan rijden.

7. In hoeverre kun jij je problemen thuis met het rijden beter oplossen nu je lest bij Jeroen of Marie José?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 8,1.
Het laagste cijfer was een 6, het hoogste een 10.
Opmerkingen: je leert handiger te zijn en sneller in te grijpen als iets niet naar zin verloopt. Meer inzicht en betere houding maken dat je met gevoel subtieler corrigeert.

8. Wat vind je van de informatie die je krijgt tijdens de lessen of na de lessen naar aanleiding van jouw eventuele vragen?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 8,5.
Het laagste cijfer was een 7 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Informatie komt gewoonlijk duidelijk, direct en op het juiste moment.
Zowel Marie José als Jeroen staan open voor vragen en nemen de tijd om een antwoord te geven.

9. Wat vind je van de (werk) relatie met je trainer?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 8,6.
Het laagste cijfer was een 7 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Het contact is prettig en vriendelijk. Beide trainers zijn behulpzaam en weten goed te motiveren (ook na jaren). Je voelt dat ze begrijpen wat jou bezig houdt m.b.t. het rijden en hebben vaak ook oog voor omstandigheden daaromheen.

10. Ben je tevreden over de tijd waarop je les kunt krijgen, is er keuze genoeg?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 8,6.
Het laagste cijfer was een 6,5 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Meerdere mensen geven aan dat er altijd overleg mogelijk is en dat er moeite gedaan wordt om tot overeenstemming te komen.

11. Hoe bevalt het jou dat Jeroen en Marie José vaak tegelijkertijd les geven?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 7,8.
Het laagste cijfer was een 6 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Over het algemeen levert dit tegelijk lesgeven geen probleem op. De opmerkingen liepen wat verder uiteen: Geen probleem want er is ruimte genoeg. Les krijgen via een oortje is heel prettig. Het is heel leerzaam om zo te rijden. Het hangt een beetje van de andere lesklant af, omdat niet iedereen even goed om zich heen kijkt.

12. Natuurlijk moet je betalen voor de geleverde diensten.
Wat vind jij van de prijs kwaliteit verhouding?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 8,1.
Het laagste cijfer was een 4, het hoogste een 10.
Opmerkingen: Iedereen is tevreden. Niemand vindt het te duur. Een aantal benoemen het feit dat het paardrijden hun hobby is en trekken daaruit de conclusie dat het tarief dan niet hoog mag zijn.
Vier mensen vinden dat het lesgeld (te) laag is. Jeroen en Marie José doen zichzelf tekort. Zij zijn zo professioneel, hebben zoveel ervaring en geven kwalitatief (zowel technisch, mentaal als wedstrijd gericht) zo goed les dat het tarief omhoog zou mogen. Dit ook in verhouding tot wat anderen instructeurs vragen.

13. Hoe tevreden ben jij over de accommodatie en de bodem van de bak zowel binnen als buiten?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 9,4.
Het laagste cijfer was een 8 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Iedereen is erg tevreden.

14. Hoe tevreden ben jij over de sfeer en de gastvrijheid van Stal Hulsman?
Uitstekend - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - uitermate slecht

Gemiddeld was het antwoord een 9,1.
Het laagste cijfer was een 8 , het hoogste een 10.
Opmerkingen: Het is er gezellig en gastvrij. Er is leuk personeel. Iedereen is vriendelijk en ontspannen. Je gaat er met plezier naar toe.

15. Waar ben jij het meest tevreden over?
De kwaliteit van lesgeven scoort hoog. De positieve manier van lesgeven ook. Er wordt geformuleerd in wat wél i.p.v. wat niet. Kennisoverdracht. Prettig fanatieke trainers, die je altijd weer weten te motiveren. Vriendelijk en eerlijk met respect voor het paard. Oog voor wat je als ruiter én als mens nodig hebt. Professionaliteit, deskundigheid, ervaring. Doortastende aanpak van problemen. Tijdens de les rust en alle aandacht. Geen oordelen. Als je hulp nodig hebt krijg je die ook, ze laten je niet aanmodderen. De mogelijkheid om in alle rust je paard te zadelen en na te verzorgen. Door de prettige sfeer kun je ontspannen met je sport bezig zijn. Betrouwbaarheid.

16. Wat kan er naar jouw mening verbeterd worden ?
Een enkeling heeft een opmerking: sterke kanten en valkuilen mogen duidelijker benoemd worden. Duidelijker zijn over toekomstperspectief en duidelijkheid over de kwaliteit van de prestaties nu in verband met het starten van wedstrijden.
De aanhang van de lesklanten eerder afgrenzen als zij de les storen.

17. Zou jij meer extra's op prijs stellen en ben je bereid om daar extra voor te betalen zoals:

Iedereen heeft zijn voorkeuren aangegeven. Deze zijn vermeld in een aparte bijlage. Zelf een proef rijden met deskundig commentaar van een GP jury, heeft bij velen de voorkeur. Clinic mentale training en wedstrijdgerichte proeven door MJ voorgereden scoren hoog. Voor een clinic probleem oplossen bij jonge paarden is veel belangstelling. Ongeveer de helft van de ondervraagden zouden wel eens een springles willen hebben. Twee derde van de ondervraagden vinden het leuk om voor één keer te wisselen en les te krijgen van Jeroen of Marie José. De theorieles scoort in verhouding het laagst. Een kwart van de deelnemers heeft hier belangstelling voor.

18. Heb je wel eens iemand naar Stal Hulsman verwezen? - ja / nee
Zou je dat op dit moment doen als de gelegenheid zich voordoet? - ja / nee
Waar maak jij dan juist reclame voor? _______________________________________

Veel mensen hebben al eens iemand naar Stal Hulsman verwezen. Iedereen zou dat op dit moment ook doen als de gelegenheid zich voor doet.
Er wordt reclame gemaakt voor: de kwaliteit van de lessen, positieve en vriendelijke manier van lesgeven, manier waarop en inhoud van kennisoverdracht, de eerlijke manier van omgang met de paarden, gastvrijheid, de opleiding van stagiaires, afgestemde visie op ruiter en paard, klassieke en rustige manier van rijden, goede begeleiding, het oplossen van rij-technische problemen, tijd voor vragen en advies, inzet en eerlijke begeleiding bij aankoop van een paard, betrouwbaarheid, goede organisatie, rofessionaliteit, prettige informele sfeer.

19. Kijk je wel eens op de website van Stal Hulsman? - ja / nee
Zo ja, hoe vaak kijk jij naar de informatie die daar staat?
Iedere dag - ja / nee
1 tot meerdere keren per week - ja / nee
1 tot meerdere keren per maand - ja / nee

Waar gaat je belangstelling naar uit?
Achtergrond informatie - ja / nee
Nieuwtjes - ja / nee
Wedstrijdaankondigingen en verslag van wedstrijden - ja / nee
Berichten over medeleerlingen - ja / nee
Rubriek te koop - ja / nee

De website wordt goed bekeken. Op één persoon na kijkt iedereen met regelmaat naar de site van Stal Hulsman. De helft van de ondervraagden kijkt meerdere keren per week, de overigen kijken meerdere keren per maand. Alle rubrieken worden bekeken. 'Nieuws' geniet de meeste belangstelling. Één leerling vond de weg naar Stal Hulsman via de website.